Select Page
Tại Sao Canada Có Đến Hàng Trăm Nghìn Người Đến Nhập Cư Mỗi Năm?

Tại Sao Canada Có Đến Hàng Trăm Nghìn Người Đến Nhập Cư Mỗi Năm?

Tại Sao Canada Có Đến Hàng Trăm Nghìn Người Đến Nhập Cư Mỗi Năm? Canada đất rộng người thưa, là một xứ nằm trong danh sách những quốc gia có mật độ dân số thấp nhất thế giới. Điểm này cộng với tỷ lệ sinh rất thấp những năm gần đây dẫn đến một nan đề khó giải cho chính...