Select Page

CẢ NHÀ ĐOÀN TỤ TẠI CANADA: VỢ DU HỌC, CHỒNG ĐI LÀM, 2 CON ĐƯỢC HỌC MIỄN PHÍ

Open Work Permit (Giấy Phép Làm Việc Ngắn Hạn) là một chính sách không còn quá mới mẻ với các gia đình có vợ hoặc chồng muốn du học Canada. Chương trình này cho phép vợ hoặc chồng của du học sinh được phép làm việc tại Canada trong thời gian đối phường đi học. Thông...
Ngành Project Management tại Georgian@ILAC Năm 2021

Ngành Project Management tại Georgian@ILAC Năm 2021

Georgian@ILAC là sự kết hợp giữa chương trình đào tạo chất lượng cao của Georgian College và các dịch vụ hỗ trợ sinh viên tuyệt vời của ILAC. Sinh viên Georgian@ILAC sau khi tốt nghiệp chương trình Cao đẳng, Sau đại học được cấp Giấy phép làm việc tại Canada (PGWP) từ...