Select Page

Mỗi trường và mỗi bậc học tại Úc đều có yêu cầu khác nhau trong việc nhập học cho du học sinh quốc tế. Do đó, học sinh và sinh viên cần liên hệ với Yes Study để chuẩn bị cho hồ sơ du học của mình tốt nhất.

Bậc phổ thông (High School):

+ Học bạ công chứng của 2 năm gần nhất,

+ Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)

+ Hộ chiếu hoặc giấy khai sinh

+ Các thành tích học tập nổi bật khác (nếu có)

Bậc dự bị Đại học (Foundation course/Certificate I-IV), Cao đẳng (Diploma – Advanced Diploma) và Đại học (Bachelor Degree):

+ Học bạ công chứng của 2 – 3 năm gần nhất

+ Nếu đã học xong cấp 3 và đang học cao đẳng hay đại học thì nộp thêm bảng điểm của khóa đang học

+ Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)

+ Hộ chiếu hoặc giấy khai sinh,

+ Các thành tích học tập nổi bật khác (nếu có)

Bậc thạc sỹ tín chỉ (Master by coursework):

+ Bảng điểm công chứng và bằng tốt nghiệp đại học,

+ Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)

+ Hộ chiếu hoặc giấy khai sinh,

+ Các thành tích học tập nổi bật khác (nếu có)

+ Xác nhận kinh nghiệm hoặc thành tích làm việc.

Bậc thạc sỹ nghiên cứu (Master by research) và Tiến sỹ (Ph.D):

+ Bảng điểm công chứng và bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng và bảng điểm thạc sỹ

+ Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)

+ Hộ chiếu hoặc giấy khai sinh,

+ Các thành tích học tập nổi bật khác (nếu có)

+ Xác nhận kinh nghiệm hoặc thành tích làm việc

+ Lý lịch khoa học

+ 2 thư giới thiệu

+ 1 bản tự bạch,

+ 1 đề cương nghiên cứu (Research Proposal) và các bài báo hoặc nghiên cứu đã đăng hay sách đã viết.

Đánh giá bài viết này.
[Total: 0 Average: 0]
Facebook Comments