Select Page
Top Ngành Học Nổi Bật Tại York University

Top Ngành Học Nổi Bật Tại York University

York University được xếp hàng từ 401-500 trên toàn thế giới và đứng thứ 19 tại Canada. York University cũng được đề cao trên bảng xếp hạng đánh giá triển vọng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp. A. Tổng quan về York University 1. Sơ lược về York University Đại học...
Học Gì Dễ Định Cư Tại Loyalist College

Học Gì Dễ Định Cư Tại Loyalist College

A. Loyalist College, chương trình cho sinh viên quốc tế 1. Sơ lược về Loyalist College Trường Loyalist College chính thức hoạt động vào năm 1967 với các chương trình đào tạo chủ yếu là công nghệ kỹ thuật. Năm 1985, trường mở thêm một số ngành đào tạo về nghệ thuật...
Các Chương Trình Đào Tạo Nổi Bật, Học Phí tại Brock University

Các Chương Trình Đào Tạo Nổi Bật, Học Phí tại Brock University

Tổng quan về Brock University 1. Sơ lược về Brock University Tọa lạc tại vùng đất lịch sử Niagara, trường đại học Brock mang lại cho sinh viên một môi trường học hiện đại, gần gũi với thiên nhiên và môi trường. Với hơn 19,000 sinh viên đang theo học tại 7 khoa khác...