Trường cao đẳng Canada

  pures-college-of-technology-banner

  Pures College Of Technology09/09/2020

  Giới thiệu về trường cao đẳng công nghệ Pures Trường Cao đẳng Pures College được thành lập từ năm 2007 với hơn 20,000 sinh viên đã tốt nghiệp từ trường,…

  Xem thêm

  LaSalle College13/12/2017

  Từ những năm vào thập niên 90, LaSalle College đã không ngừng phát triển mạng lưới giáo dục tới nhiều nước trên thế giới và bên cạnh đó. Số lượng…

  Xem thêm

  Parkland College13/12/2017

  Nhiều doanh nghiệp tạo cơ hội thực tiễn và chủ động tuyển dụng học sinh của trường Parkland College. Vì họ biết được Parkland College bám sát theo tiêu chuẩn…

  Xem thêm

  International College of Manitoba (ICM)14/11/2017

  ICM là trường cao đẳng chuyên đào tạo chương trình liên thông đại học (2 năm) lên Đại học Manitoba (University of Manitoba). Các chương trình UTPII tương đương với…

  Xem thêm

  Mohawk College06/11/2017

  Mohawk College cung cấp hơn 200 chương trình liên thông với các trường cao đẳng và đại học trên thế giới trong đó có chương trình liên thông với trường…

  Xem thêm