Select Page

1. Các chương trình học tại Úc

Úc nổi tiếng với hệ thống giáo dục chặt chẽ và linh hoạt xuyên suốt từ Tiểu học đến Tiến sỹ:

 

Bậc phổ thông

Trong chương trình phổ thông, có hai loại bằng cấp: Chứng chỉ hết lớp 10 và Chứng chỉ hết phổ thông trung học. Tại Úc, học sinh phổ thông từ lớp 10 trở lên có thể học song song chương trình phổ thông ngay trong trường và chương trình đào tạo nghề. Khi học hết phổ thông, học sinh có thể đi làm, học nghề ở các bậc chứng chỉ, cao đẳng hoặc đại học

Bậc cao đẳng nghề (Certificate I-IV, Diploma, Advanced Diploma)

Úc có trên 60 trường đào tạo nghề công lập (TAFE – Technical and Further Education), khoảng 5.000 trường đào tạo nghề tư thục (College) và 95% các trường phổ thông có trung tâm đào tạo nghề trong trường (Vocational Traing Center). Học phí tại các trường này từ 9,000- 14,000 AUD/năm (160 – 240triệu VND/năm).

Bậc đại học trở lên (Đại học, Sau Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ)

Có 39 trường đại học công lập, 2 trường đại học tư thục và 1 cơ sở đào tạo của trường đại học Mỹ tại Nam Úc. Các trường đại học có sở đào tạo tại Úc và nhiều nước khác, hoặc có liên kết với các trường trong nước và nước ngoài. Học phí từ 17,000 – 43,000 AUD/năm (290 – 730 triệu VND/năm).

2. Hệ thống văn bằng tại Úc

Hệ thống Văn bằng Úc được thiết lập vào năm 1995 với 10 cấp bậc, là chính sách quốc gia về văn bằng ở bậc học giáo dục sau THPT lẫn giấy chứng nhận Tốt nghiệp, giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT.

Hệ thống này kết nối bằng cấp trường học, trường nghề và trường đại học ở Úc vào một hệ thống quốc gia duy nhất. Ngoài ra, bằng cấp tại Úc được công nhận toàn thế giới giúp cho việc chuyển đổi ngành và trường linh hoạt.

 

Hệ thống Văn bằng tại Úc

3. Chính sách giáo dục tại Úc

Chính phủ Úc ban hành luật về trách nhiệm đăng kí mã số đào tạo (Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students – CRICOS) – cung cấp dữ liệu về tất cả các khóa học mà các trường đăng ký đào tạo tại Úc, trong đó, mỗi trường và mỗi ngành đào tạo được cấp một mã số riêng. Chỉ khi đăng kí các ngành học tại các trường có trong danh sách này thì sinh viên mới được cấp visa du học.

Đánh giá bài viết này.
[Total: 0 Average: 0]
Facebook Comments