Select Page

Học bổng du học Canada trường trung học phổ thông

hoc-bong-du-hoc-canada-truong-trung-hoc-pho-thong

Trường McDonald International Acedemy

 • Học bổng có trị giá 5,000 – 50% học phí mỗi năm. Bạn sẽ có cơ hội nhận được gói học bổng lên đến 40,000CAD trong 4 năm học, từ lớp 9 – 12

Học bổng du học Canada trường cao đẳng

hoc-bong-du-hoc-cao-dang-canada

Confederation College

 • Học bổng đầu vào 500 – 2,000CAD

Pures College of Technology

 • Học bổng đầu vào 500 – 1,000CAD

Học bổng du học Canada trường đại học

hoc-bong-du-hoc-canada-bac-dai-hoc

Wilfrid Laurier University

 • Học bổng đầu vào 1,000 – 5,000CAD
 • Học bổng President’s Gold Scholarship 5,000CAD/năm
 • Học bổng trong khóa học 500 – 1,000CAD hằng năm

University of Waterloo

 • Học bổng đầu vào 10,000CAD

University of Guelph

 • Học bổng đầu vào 17,500 – 20,500CAD/4 năm

Lakehead University

 • Học bổng đầu vào 20,000CAD – 40,000CAD/4 năm

York University

 • Giá trị 1,000 – 16,000CAD/ 4 năm

Yorkville University

 • Học bổng đầu vào hợp tác giữa trường và Yes Study: 10,000CAD/chương trình

Windsor University

 • Học bổng đầu vào 1,000 – 16,000CAD/4 năm

Brock University

 • Học bổng đầu vào 4,000 – 16,000CAD/4 năm

Trent University

 • Học bổng đầu vào 1,000 – 3,000CAD (xét tự động)
 • Học bổng Global Citizen 2,000 – 25,000CAD/năm

University Canada West

 • Học bổng chương trình cao đẳng: 9,450CAD/2 năm
 • Học bổng chương trình đại học: 18,900CAD/4 năm
 • Học bổng chương trình thạc sỹ MBA: 9,720CAD/4 năm

University Of Regina

Học bổng 1,000 – 2,000CAD

Vancouver Island University

 • Học bổng đầu vào 2,000CAD

 

 

 

Đánh giá bài viết này.
[Total: 0 Average: 0]
Facebook Comments