Chat with us, powered by LiveChat

Khóa Học Ngôn Ngữ Canada

14/10/2019

Canada là đất nước đa văn hóa và sắc tộc, nhưng 2 ngôn ngữ chính được sử dụng tại Canada là tiếng anh và tiếng pháp. Các trường ngôn ngữ tập trung chủ yếu để dạy tiếng anh và tiếng pháp, cũng như để học sinh có thể luyện các lọai bằng cấp liên quan đến 2 ngôn ngữ này để có thể thỏa điều kiện đăng kí vào các trường cao đẳng và đại học.

Việc nâng cao trình độ ngôn ngữ rất quan trọng vì đó là nền tảng cho học sinh đến trường học tập và hòa nhập với cuộc sống tại Canada. Việc chuẩn bị trình độ ngôn ngữ sẽ đem đến những kết quả tốt nhất khi sinh viên học tại trường, cũng như làm việc nhóm với người bản xứ hoặc sinh viên đến từ các nước khác. Việc học ngôn ngữ quan trọng hơn là để khi học sinh nộp hồ sơ xin định cư, bắt buộc phải có số điểm ngôn ngữ tương đương IELTS 7.0 ít nhất.

Trường ngôn ngữ sẽ có chương trình liên thông cao đẳng/đại học. Đây là chương trình tốt nhất dành cho du học sinh quốc tế khi chưa có đủ điều kiện ielts để vào thẳng khóa chính. Chương trình có nhiều cấp độ đầu vào khác nhau dành cho sinh viên với các trình độ khác nhau. Sinh viên sẽ làm bài kiểm tra đầu vào và xếp được vào lớp tương ứng. Khi học sinh tốt nghiệp cấp độ lớp phù hợp cho trường cao đẳng/đại học mình chọn, học sinh sẽ được trường ngôn ngữ cấp bằng liên thông. Các trường cao đẳng/đại học đối tác với trường ngôn ngữ sẽ xét tuyển thẳng vào khóa chính mà học sinh không cần phải qua một bài kiểm tra tiếng anh nào nữa.

Các trường ngôn ngữ tốt nhất tại Canada:

  • International Language Schools in Canada (ILSC)
  • International Language Academy in Canada (ILAC)
  • St. George International College (SGIC)
  • Western Town College (WTC)

Chi phí:

  • Học phi: $1,500 CAD/cấp độ/ tháng
  • Sinh hoạt phí: $15,000 CAD/năm
  • Các chi phí khác: $2,000/năm

Tại một số trường sẽ có chương trình giảm giá học phí độc quyền dành cho học sinh của Yes Study. Liên hệ đặt hẹn tư vấn ngay!