Trường Trung Học Công Lâp Úc

28/04/2020

Phụ huynh và học sinh cần nắm một số thông tin về trường THPT công lập tại Úc

  • Các trường công lập tại Úc chịu sự kiểm soát chặt chẽ của tỉnh bang với đội ngủ giảng viên chất lượng và chương trình học chú trọng phát triển toàn diện gắn liền các hoạt động ngoại khóa.
  • Học phí trung bình 13.000 – 15.000 AUD/năm. Các trường ngoại thành có mức học phí rẻ hơn nhưng chất lượng giảng dạy là tương đương.
  • Trường công lập được mở ra cho dân bản địa. Vì vậy đa phần là học sinh bản ngữ, tỷ lệ học sinh quốc tế thấp hơn trường tư nên phù hợp cho học sinh chủ động độc lập, dễ hoà nhập và mạnh dạn.
  • Việc tiếp thị và tuyển sinh được quản lý bởi bộ giáo dục của chính phủ tại tiểu bang hay lãnh thổ cụ thể nơi có trụ sở trường. Khi các văn phòng đại lý đại diện tuyển sinh cho các trường này, họ sẽ liên hệ với một bộ đại diện, không liên hệ trực tiếp với trường học.
  • Một số trường trung học công lập uy tín ở Úc như: Northcote Secondary College, Braybrook, Camberwell High School, Korowa Anglican Girl School, Mac Robertson Girls High School, Penrith High School,…
truong-cong-lap-Camberwell-High-School

Camberwell High School

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]