Thay Đổi Trong Chính Sách Xin Visa Du Học Canada: Approval-In-Principle Là Gì?

18/08/2020

approval-in-principle

Để hỗ trợ học sinh quốc tế với mong muốn được du học Canada tháng 09/2020 này, chính phủ Canada đã thay đổi chính sách xin Visa Du Học.

Quy trình xét duyệt visa 2 giai đoạn sẽ được áp dụng cho những đương đơn

 • Nộp hồ sơ xin Visa Du Học online
 • Hồ sơ được nộp trước ngày 15/09
 • Cho tất cả các bậc học cho học kì tháng 9/2020

Những ứng viên vượt qua giai đoạn Approval-in-principle – bằng cách chứng minh được rằng họ đã nhận được Thư Chấp Nhận Học (Letter of Acceptance) tại một trường ở Canada, có đủ chi phí và điều kiện để được cấp giấy phép du học – sẽ được thông báo về sự chấp thuận ở bước đầu tiên này.

Học sinh sẽ nhận được sự chấp thuận cuối cùng khi họ đã đáp ứng tất cả các yêu cầu và điều kiện của Visa Du Học, bao gồm nộp sinh trắc học và các tài liệu cần thiết khác. Chỉ khi nhận được sự chấp thuận cuối cùng, học sinh mới có thể đến Canada khi lệnh nhập cảnh cho phép.

Chi tiết mỗi giai đoạn của Approval-In-Priciple

Theo như một email mà CIC News nhận được, IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) giải thích về quy trình như sau:

Ở giai đoạn đầu, các viên chức sẽ đánh giá các yêu cầu sau: 

 • Thư Chấp Nhận Học (Letter of Acceptance) 
 • CAQ (dành cho những bạn học tại Quebec)
 • Chứng minh tài chính 
 • Đương đơn sẽ rời Canada sẽ rời Canada khi họ không còn tình trạng tạm trú hoặc thường trú hợp pháp
 • Mối quan hệ gia đình ở Canada

Đối với giai đoạn thứ 2, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, các viên chức sẽ xem xét những điều sau:

 • Kiểm tra y tế nhập cư (Immigration medical examination)
 • Chứng chỉ An ninh-Cảnh sát (Security-Police certificates) – ví dụ: Lý lịch tư pháp số 2
 • Sinh trắc học (Biometrics)

Sau khi Approval-in-principle được ban hành, học sinh có thể bắt đầu học trực tuyến ở ngoài Canada và thời gian đó sẽ được tính vào Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp (Post-Graduation Work Permit), miễn là học sinh đáp ứng các tiêu chí được đề ra và họ nhận được sự chấp thuận cho hồ sơ xin Visa Du Học vào một ngày sau đó.

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.3]