Trung Học Canada

Có tổng cộng 1 chương trình dành cho bạn

THPT Canada

Trung Học Canada

THPT Canada

Du học trung học phổ thông (THPT) tại Canada là một quyết định quan trọng mà nhiều sinh viên trên khắp thế giới đang chọn lựa để nâng cao trình độ học vấn. Về khối công lập, nhiều trường ở Canada hiện đang nhận học sinh quốc tế đến du học Canada bậc trung học. Các trường trung học công lập của Canada được quản lý ở cấp địa phương bởi hội đồng các trường học, gọi là District School […]

Trao đổi trực tiếp 1-1 cùng chuyên viên tư vấn của Yes Study, xây dựng kế hoạch du học & định cư Canada ngay hôm nay!

Watch Video

Đăng ký tư vấn du học miễn phí